Puhalla yhteen hiileen
Tehokkaat ja koko henkilöstön osallistavat työvälineet jatkuvaan parantamiseen

Ceriffi Check® on matalan aloituskynnyksen ja jatkuvan parantamisen ohjelmisto. Se mahdollistaa henkilöstön näkemysten ja kehitysideoiden järjestelmällisen keräämisen sekä niiden nopean käsittelyn.

Tiedolla johtaminen

Yrityksen tehokas ja vaikuttava johtaminen edellyttää henkilöstön osallistamista, tavoitteiden asettamista ja niiden seuraamista sekä tulosten aktiivista viestintää.

Simppeli asia, mutta toteutus tahtoo hautautua niin pienissä kuin suurissa yrityksissä resurssipulaan ja ”ei-niin-tehokkaisiin” tapoihin kerätä dataa, koostaa tieto mittareiksi ja viestiä se tehokkaasti.

Toisaalta kenellä tämä prosessi toimii, niin saavutettavissa on suorastaan kohtuutonta kilpailuetua niin tehokkaiden prosessien kuin yrityksen tavoitteisiin sitoutuneen ja motivoituneen henkilöstön kautta.

Ratkaisumme tiedolla johtamiseen

Ceriffi Check® tarjoaa yrityksen johtamiseen ja henkilöstön osallistamiseen puhdasverisen digitaalisen ratkaisun ilman ylimääräistä ajankäyttöä. Osallista henkilöstö, aseta tavoitteet, käynnistä seuranta ja tulokset ovat viestittävissä reaaliaikaisesti missä tahansa yrityksen digitaalisissa kanavissa.

Ceriffi Check® johtamisen ja osallistamisen työväline, jolla seuranta, mittaaminen ja tulosten viestintä onnistuu helposti ja reaaliajassa ilman suuria ponnisteluja.

Osallista henkilöstö kehittämään toimintaa esimerkiksi seuraavien ominaisuuksien avulla:

  • Havaintojen kehitysehdotusten, läheltäpiti-tilanteiden ja parannuskohteiden havainnointi, kirjaaminen, seuranta ja käsittely sekä mittaaminen.
  • Asiakastyytyväisyyden ja henkilöstötyytyväisyyden seurannan jatkuva ja reaaliaikainen tulosten sekä kehityksen viestintä.
  • Tavoitteiden ja tulosten reaaliaikainen viestintä missä tahansa digitaalisella alustalla missä halutaan tavoitteiden ja tulosten olevan henkilöstön tai sidosryhmien saatavilla.
Sovelluskuva 1
Sovelluskuva 2
Sovelluskuva 3
Sovelluskuva 4
Sovelluskuva 5
Sovelluskuva 6
FI