Ceriffi Check® -ominaisuudet

Ceriffi Check® mahdollistaa laaja-alaisen tiedon keräämisen ja henkilöstön sekä sidosryhmien osallistamisen. Tiedon keräämiseen voidaan käyttää niin mobiilisovellusta, verkkoselainta kuin yksilöityä linkkiä verkkokyselyyn.  Ceriffi Check® mahdollistaa mm. seuraavat toiminnot ja käyttökohteet:

 • Havaintojen (poikkeamat, kehitysideat, tapaturmat jne.) kerääminen, käsittely, ohjaus ja raportointi sekä viestintä
 • Sidosryhmäkyselyt ja -auditoinnit kumppaneille
 • Asiakastyytyväisyyden mittaukset ja viestintä
 • NPS eli asiakasuskollisuuden mittaaminen ja viestintä
 • Tarkistuslistat, niiden dokumentointi ja havaintojen ohjaus sekä raportointi
 • Whistleblow -ilmoitukset, ilmoitusten anonyymi käsittely ja ohjaus
 • Tiedon kerääminen esim. Lean-projektien toteuttamiseen
 • Työvaiheiden ja työajan mittaamisen
 • Sidosryhmäkyselyt sekä ulkopuolisten sitouttaminen havaintojen käsittelyyn
 • Auditointihavaintojen kirjaus, käsittely sekä ohjaus
 
Ceriffi Check® on kehitetty Suomessa ja ylläpidetään täysin suomalaisin voimin. Lisäksi teemme aktiivisesti kehitysyhteistyötä lukuisten yritysten kanssa palvelun kehittämiseksi ja parantamiseksi.
  
#koodiasuomesta #ylpeästikotimainen 
 

Havainnon ohjaaminen

Kaikkiin mittareihin voidaan liittää käsittelymenetelmä, jolloin se ohjataan Havainnon käsittelyyn.

Havainnon käsittelyssä on seuraavat ominaisuudet:

 • havainnon tietojen muokkaus (kaikista muutoksista säilyy versiohistoria)
 • havaintojen yhdistäminen (kaikista muutoksista säilyy versiohistoria)
 • Havainnon käsittely
  • Juurisyyt, ennaltaehkäisevät toimenpiteet, välittömät toimenpiteet, kustannukset sekä viestintä ja liitteet
 • Havainnon kommentointi ja vastuuttaminen järjestelmän käyttäjille sekä ulkopuolisille
  • Vastuuttamisesta lähtee viesti mikä sisältää linkin suoraan havaintoon. Ulkopuolisille vain yksittäiseen havaintoon
 • Käsittelystä on mahdollista viestiä ulospäin sähköpostiviestillä. Viestiä mahdollisuus muokata ennen lähettämistä
 • Käsittelijöitä voidaan lisätä/poistaa käsittelyn aikana rajattomasti
 • Käsittelijöille on mahdollisuus lähettää sähköpostimuistutus
 • Käsittelijöille lähtee automaattisesti kaksi kertaa kuukaudessa muistutusviesti, jos käsittely on jäänyt roikkumaan (yli 4 päivää)
 • Havaintojen vieminen Excel-muotoon
 • Yksittäisen havainnon tulostaminen pdf-muodossa

 

Asiakastyytyväisyys

Asiakastyytyväisyyttä voidaan kysellä ns. Check-linkin kautta (kts. asetukset: Check-linkki). Linkki voidaan jakaa keskustelupalstoille, erilaisiin foorumeihin sekä erilaisiin graafisiin elementteihin esim. verkkosivuille. Tuloksia on mahdollisuus jakaa järjestelemän ulkopuolelle linkin kautta.

 

 

NPS

NPS eli Net Promoter Score on kansainvälisesti käytetyin asiakasuskollisuuden mittari. Se mittaa asiakkaan suositteluhalukkuutta ja tyytyväisyyttä yhden kysymyksen avulla. Suositteluindeksi tarkoittaa, että kuinka todennäköisesti asiakkaat suosittelisivat yritystä, tuotetta tai palvelua ystävilleen tai kollegoilleen.

 

 

Tarkistuslistat

Tarkistuslistojen kirjaukset tallentuvat Tarkistuslista-välilehdelle.

 • Koonti ja pdf-raportti
 • Yksittäisten tarkistuksien listaus sekä ohjaaminen havainnoinnin käsittelyyn.
 • Yleisindeksi
  • Tarkistuslistakohtainen
  • Tarkistuskohtainen
 • Graafinen esitys
  • Tarkistuslistojen tulosten vertailu

 

 

Työn keston seuranta

Seurantamittaristoksi voidaan määrittää aika-mittari, joka mittaa kyseisen havainnon aikaa esim. odottaminen.

Työn keston seuranta toteutetaan yleensä osana LEAN tai Lean Six Sigma-projektia, jolloin tutkitaan työn sisältöä ja työvaiheiden kestoja työpäivän aikana.

Seurantatulokset voidaan viedä Excel-formaattiin, jossa niistä voidaan tehdä erilaisia koonteja sekä analyysejä.

 

 

 

Check-linkki

Asetuksista käyttäjä voi laatia myös Check-linkin ja sitä voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

 • yksittäisen mittarin määrittäminen linkiksi
 • tarkistuslistan määrittäminen linkiksi
 • Asiakastyytyväisyys-kyselyn määrittäminen linkiksi
 • henkilöstökyselyn määrittäminen linkiksi

Jokaisessa em. tapauksessa luodaan uniikki linkki, jota kautta kirjauksia voidaan tehdä. Linkki voidaan jakaa erilaisten foorumien kautta, keskustelupalstoilla tai sitä voidaan asentaa graafisiin elementteihin esim. verkkosivuille.

 

 

KÄYTTÖÖNOTTO
null Mobiili – Android 5.0 ->
null Mobiili – iOS iPhone 6 ->
null Työpöytä: Windows, Mac
null Selain: Firefox ja Google Chrome
null Kieli: Suomi, Englanti
null Salattu yhteys, arkaluonteiset tiedot salattu
null MS Excel yhteensopiva
null Työskentely offline-tilassa (ilman verkkoa)
TUKI
null Sähköposti / Tukipalvelu helpdesk@ceriffi.fi
null Puhelintuki klo 9-15/5D (ma-pe) +35844 2368563
KOULUTUS
null Live online
null Videot
null Webinaarit
OMINAISUUDET
null Ohjelmoitavat valikot
null Helppo käyttäjien hallinta
null Rajoittamaton määrä mobiili käyttäjiä
null Laatuhavainnot
null Turvallisuushavainnot
null Henkilöstön kehittämisehdotukset
null Erilaiset tarkastuslistat
null PDF raportit
null Tehtävien hallinta vastuuhenkilöille
null Automaattiset muistutukset avoimista tehtävistä
null Statistiikka: pareto ja lineaarinen
null Lean Six Sigma: aikamittari
null Asiakastyytyväisyys: verkkolinkki (netti)
null Henkilöstön tyytyväisyys: Tyytyväisyys ja työn kuormittavuus

Integraatiot

Ceriffi Check® toimii joustavasti Tool4Pro® ohjelmiston kanssa. Tool4pron avulla suunnittelet ja toteutat teollisuuden projekteja, hallitset työtehtäviä ja työlupia digitaalisesti. Lisätiedot: https://www.tool4pro.com

 

 

Ceriffi Check® -ominaisuudet

 

Kieli:

Järjestelmä tukee suomea ja englantia.

 

Minimivaatimukset:

Internetyhteys: vähintään 1Mb/s.

Selain: yleisimmät internet selaimet, suositellaan Firefox ja Google Chrome.

Sovellukset: Android 5.0 tai uudempi, iOS iPhone 6 tai uudempi.

 

Tietoturva:

Yhteys: https kaikissa yhteyksissä.

Tietokanta: salattu vahvasti arkaluontoisten tietojen osalta.

 

Järjestelmän perustaminen

Järjestelmä voi tilata ja perustaa osoitteesta: https://www.cerifficheck.fi/Order

Järjestelmä voidaan perustaa täysin tyhjänä tai sille voidaan asettaa listalta oletus-asetukset.

Tilaaminen vaatii toimivan sähköpostiosoitteen, johon lähetetään viesti mikä sisältää käyttäjätunnukset sekä verkkopuolelle että mobiilisovelluksen aktivoimiseen.

Järjestelmä voidaan perustaa myös ylläpitäjän toimesta.

 

Järjestelmän toiminnallisuudet

 

Mobiilisovellus:

Ladattavissa Google Playstä sekä Apple Storesta hakusanalla: Ceriffi Check.

Sovelluksen kautta käyttäjällä on mahdollisuus kirjata sekä havaintoja että tarkistuslistoja. Kaikkiin kirjauksiin voidaan liittää mediatiedostoja (kuva, video, muu liite).

Mobiilisovelluksen toimivat myös off-line tilassa.

Sovellus päivitetään edellä mainittujen kauppa-alustojen kautta.

 

 

cerifficheck.com -Verkkosivu

Asetukset

Asetuksista voidaan lisätä ja muokata kaikkia sovelluksen osa-alueita:

 • prosessien lisääminen ja muokkaaminen (myös poisto)
 • Tarkistuslistojen lisääminen ja muokkaaminen
 • Mittareiden lisääminen ja muokkaaminen
  • Käsittelymallin liittäminen havaintoon esim. poikkeama tai kehitysehdotus
 • Havainnoitsijan lisääminen ja muokkaaminen
 • Aikamääreen lisääminen ja muokkaaminen
 • Muun tarkenteen lisääminen ja muokkaaminen

 

Kaikki sovellukseen tehdyt muutokset ovat käytettävissä sovelluksessa heti muutosten jälkeen.

Jokaiselle sovelluksen osalle voidaan määrittää vastuuhenkilö, jolloin hänelle lähtee viesti, kun tähän vastuualueeseen kuuluva havainto kirjataan järjestelmään.

Asetuksista käyttäjä voi laatia myös Check-linkin ja sitä voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

 • yksittäisen mittarin määrittäminen linkiksi
 • tarkistuslistan määrittäminen linkiksi
 • Asiakastyytyväisyys-kyselyn määrittäminen linkiksi
 • henkilöstökyselyn määrittäminen linkiksi

 

Jokaisessa em. tapauksessa luodaan uniikki linkki, jota kautta kirjauksia voidaan tehdä. Linkki voidaan jakaa erilaisten foorumien kautta, keskustelupalstoilla tai sitä voidaan asentaa graafisiin elementteihin esim. verkkosivuille.

 

Käyttäjähallinta

Järjestelmään voidaan perustaa kahdenlaisia käyttäjätunnuksia: peruskäyttäjä ja pääkäyttäjä (admin).

Pääkäyttäjällä on järjestelmän kaikki oikeudet sekä tietojen poisto. Peruskäyttäjällä tilastot, havainnon käsittely sekä tarkistuslistat.

Ylläpidon toimesta voidaan luoda käyttäjätunnuksia, joilla pääsy useampaa järjestelmään.

 

Raportit

Kaikki järjestelmään kirjatut tiedot tallentuvat Seurantajaksot välilehdelle, josta ne voidaan viedä Excel-muotoon.

 

Tarkistuslistat

Tarkistuslistojen kirjaukset tallentuvat Tarkistuslista-välilehdelle.

 • Koonti ja pdf-raportti
 • Yksittäisten tarkistuksien listaus sekä ohjaaminen Havainnoin käsittelyyn
 • Yleisindeksi
  • Tarkistuslistakohtainen
  • Tarkistuskohtainen
 • Graafinen esitys
  • Tarkistuslistojen tulosten vertailu
   

 

Havainnon ohjaaminen

Kaikkiin mittareihin voidaan liittää käsittelymenetelmä, jolloin se ohjataan Havainnon käsittelyyn.

Havainnon käsittelyssä on seuraavat ominaisuudet:

  • havainnon tietojen muokkaus (kaikista muutoksista säilyy versiohistoria)
  • havaintojen yhdistäminen (kaikista muutoksista säilyy versiohistoria)
  • Havainnon käsittely
   • Juurisyyt, ennaltaehkäisevät toimenpiteet, välittömät toimenpiteet, kustannukset sekä viestintä ja liitteet
  • Havainnon kommentointi ja vastuuttaminen järjestelmän käyttäjille sekä ulkopuolisille
   • vastuuttamisesta lähtee viesti mikä sisältää linkin suoraan havaintoon. Ulkopuolisille vain yksittäiseen havaintoon
  • Käsittelystä on mahdollista viestiä ulospäin sähköpostiviestillä. Viestiä mahdollisuus muokata ennen lähettämistä
  • Käsittelijöitä voidaan lisätä/poistaa käsittelyn aikana rajattomasti
  • Käsittelijöille on mahdollisuus lähettää sähköpostimuistutus
  • Käsittelijöille lähtee automaattisesti kaksi kertaa kuukaudessa muistutusviesti, jos käsittely on jäänyt roikkumaan (yli 4 päivää)
  • Havaintojen vieminen Excel-muotoon
  • Yksittäisen havainnon tulostaminen pdf-muodossa

 

 

Tilastot

Tilastoihin haetaan tieto kaikista kirjauksista ja niille voidaan tehdä erilaisia hakuja kaikilla sovelluksen eri osa-alueilla. Hakuehdoiksi voidaan laittaa myös vuosilukuja, jolloin tulokset näytetään rinnakkain samassa kuvassa.

Tilastojen esitysmuodot:

 • Pareto
 • Lineaari

Tilastoihin tulostuu myös asiakastyytyväisyyden tulokset (NPS) sekä odotusarvon toteutuminen.

Tilastoja ja asiakastyytyväisyyden tuloksia voidaan jakaa järjestelmän ulkopuolelle linkin kautta ja käyttäjä voi halutessaan asettaa ne näkyville esim. omille verkkosivuilleen esim. iFrame-teknologian avulla.

 

Työn keston seuranta

Seurantamittaristoksi voidaan määrittää aika-mittari, joka mittaa kyseisen havainnon aikaa esim. odottaminen.

Työn keston seuranta toteutetaan yleensä osana LEAN tai Lean Six Sigma-projektia, jolloin tutkitaan työn sisältöä ja työvaiheiden kestoja työpäivän aikana.

Seurantatulokset voidaan viedä Excel-formaattiin, jossa niistä voidaan tehdä erilaisia koonteja sekä analyysejä.

 

Henkilöstön tyytyväisyys

Henkilöstön tyytyväisyyttä sekä työn kuormittavuutta voidaan seurata kahdella eri tavalla:

  • havainnoinnin kirjaamisen yhteydessä kysyttävä
  • Henkilöstölinkin kautta kysyttävä. Linkki voidaan jakaa keskustelupalstoille, erilaisiin foorumeihin sekä erilaisiin graafisiin elementteihin esim. verkkosivuille.

 

Asiakastyytyväisyys

Asiakastyytyväisyyttä voidaan kysellä ns. Check-linkin kautta (kts. asetukset: Check-linkki). . Linkki voidaan jakaa keskustelupalstoille, erilaisiin foorumeihin sekä erilaisiin graafisiin elementteihin esim. verkkosivuille. Tuloksia on mahdollisuus jakaa järjestelemän ulkopuolelle linkin kautta.

 

 

FI