Ceriffi Check® on ohjelmisto, jonka avulla osallistat ihmiset toiminnan kehittämiseen paikasta ja laitteesta riippumatta. Nyt palvelun lisäominaisuutena on myös ilmoituskanava

Whistleblower-direktiivi

Euroopan unionin asettama Whistleblower-direktiivi tekee epäiltyjen väärinkäytösten ilmoituskanavan pakolliseksi yrityksille, jotka työllistävät yli 250 henkiloä. Direktiivin tavoitteena on ehkäistä petoksia ja korruptiota, parantaa rikkomuksista ilmoittavien henkilöiden suojaa ja kehittää vastuullista yrityskulttuuria. 

Vähintään 50 työntekijää työllistävillä yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioilla on jatkossa velvollisuus perustaa sisäinen ilmoituskanava. Imoituskanava on otettava käyttöön viimeistään 17.12.2023. Ilmoittajansuojeludirektiivin ja kansallisen lainsäädännön tavoitteena on luoda tehokas suoja väärinkäytösten ilmoittajille.

Direktiivi vaatii, että yritykset toteuttavat ilmoittajaa suojelevan ilmoituskanavan, joka täyttää EU:n vähimmäisvaatimukset.

Yritysten tehtävänä on luoda direktiivin mukaiset sisäiset toimintatavat ja prosessit, jotka käsittelevät sellaisia asioita, kuten miten ja mistä voi ilmoittaa, kuka ilmoituksia käsittelee, miten asioita tutkitaan, millaisia jatkotoimia tehdään ja kuinka niistä viestitään.

Ratkaisumme Whistleblower -direktiiviin

Ceriffi Check® ja Whistleblower –direktiivin vaatimukset

 • Ceriffi Check® -sovelluksella direktiivin vaatimusten täyttäminen onnistuu helposti niin ilmoittamiskanavana kuin ilmoitusten käsitellyn osalta.
 • Ceriffi Checkissä tieto pysyy ehyenä, läpinäkyvänä ja havaintojen käsittelyprosessi tehokkaana. 
 • Whistleblower havaintojen käsittelyyn voi ottaa myös mukaan tarvittaessa yrityksen ulkopuolisia sidosryhmiä nopeasti. 
 • Havaintojen kirjaamisen kanava on mahdollista tehdä eri alustoilta kuten yrityksen nettisivuilta, whatsappilla, sähköpostilla tai millä tahansa muulla sähköisellä alustalla, joista ilmoituksen teko halutaan mahdollistaa.
 • Ilmoittajan yksityisyyden suojaamisen vaatimukset toteutuvat, kun Whistleblowing –havainnot kirjataan ja käsitellään Ceriffi Checkin kautta.
 • Whistleblowing –havaintojen ja niiden aiheuttamien toimenpiteiden läpinäkyvä ohjaus ja dokumentointi.

Edulliset Whistleblower ilmoituskanavan hinnat

Tilaa Whistleblowing-ilmoituskanava ja ota se käyttöön 2-3 arkipäivässä

Whistleblowing-ilmoituskanava on teille julkaisu valmis 2-3 työpäivässä tilauksen tekemisen jälkeen. Sen jälkeen se voidaan
sijoittaa yrityksenne verkkosivuille tai muuhun sellaiseen helposti tavoitettavaan ympäristöön QR-koodina, linkkinä, tai tyyliteltynä
nappina, joka ei vaadi yksilöllistä tunnistautumista eikä kerää yksilöiviä tunnisteita, joista ilmoittaja voitaisiin tunnistaa, kuten
cookie- tai session-tietoja.

 1. Tilauksenne jälkeen olemme teihin puhelimitse yhteydessä, vahvistamme tilauksenne ja opastamme ilmoituskanavan käytöstä.
 2. Toimitamme sähköisesti 2-3 työpäivän aikana teille järjestelmämme
  Whistleblowing-ilmoituskanavan käyttöön linkkinä tai QR-koodina sekä
  kuvallisen ja selkeän käyttöoppaan.
 3. Asiakkuuden aikana saatavilla käyttäjätukea sähköpostitse helpdesk@ceriffi.fi
 4. Tilaa tästä.

Hinnasto

 • 1-50 henkilöä 29,00 €/kk
 • 51-100 henkilöä 39,00 €/kk 
 • 101-250 henkilöä 99,00 €/kk 
 • >250 henkilöä 149,00 €/kk 

Hintoihin lisätään alv.24%. Laskutus 6 k jaksoissa etukäteen, 14 pv netto.
FI