Ceriffi Check® on ohjelmisto, jonka avulla osallistat ihmiset toiminnan kehittämiseen paikasta ja laitteesta riippumatta. Nyt palvelun lisäominaisuutena on myös ilmoituskanava.

Whistleblower-direktiivi

Euroopan unionin asettama Whistleblower-direktiivi tekee epäiltyjen väärinkäytösten ilmoituskanavan pakolliseksi yrityksille, jotka työllistävät yli 250 henkeä. Direktiivin tavoitteena on ehkäistä petoksia ja korruptiota, parantaa rikkomuksista ilmoittavien henkilöiden suojaa ja kehittää vastuullista yrityskulttuuria. Hallituksen esitys ilmoittavien henkilöiden suojelusta ja siihen liittyviksi laeiksi oli lausuntokierroksella 2.7.–27.8.2021. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle helmikuussa 2022. Ehdotetussa laissa asetettaisiin yli 50 työntekijää työllistäville yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioille sekä valtion virastoille velvollisuus perustaa sisäinen ilmoituskanava. Laissa olisi säännökset muun muassa ilmoituskanavia ja menettelyitä koskevista vaatimuksista.

Direktiivi vaatii, että yritykset toteuttavat ilmoittajaa suojelevan ilmoituskanavan, joka täyttää EU:n vähimmäisvaatimukset.

Yritysten tehtävänä on luoda direktiivin mukaiset sisäiset toimintatavat ja prosessit, jotka käsittelevät sellaisia asioita, kuten miten ja mistä voi ilmoittaa, kuka ilmoituksia käsittelee, miten asioita tutkitaan, millaisia jatkotoimia tehdään ja kuinka niistä viestitään.

Ratkaisumme Whistleblower -direktiiviin

Ceriffi Check® ja Whistleblower –direktiivin vaatimukset

  • Ceriffi Check® -sovelluksella direktiivin vaatimusten täyttäminen onnistuu helposti niin ilmoittamiskanavana kuin ilmoitusten käsitellyn osalta.
  • Ceriffi Checkissä tieto pysyy ehyenä, läpinäkyvänä ja havaintojen käsittelyprosessi tehokkaana. 
  • Whistleblower havaintojen käsittelyyn voi ottaa myös mukaan tarvittaessa yrityksen ulkopuolisia sidosryhmiä nopeasti. 
  • Havaintojen kirjaamisen kanava on mahdollista tehdä eri alustoilta kuten yrityksen nettisivuilta, whatsappilla, sähköpostilla tai millä tahansa muulla sähköisellä alustalla, joista ilmoituksen teko halutaan mahdollistaa.
  • Ilmoittajan yksityisyyden suojaamisen vaatimukset toteutuvat, kun Whistleblowing –havainnot kirjataan ja käsitellään Ceriffi Checkin kautta.
  • Whistleblowing –havaintojen ja niiden aiheuttamien toimenpiteiden läpinäkyvä ohjaus ja dokumentointi.
FI